Gitbook site

Har satt upp en Gitbook site för dokumenten här