WIP SFI AJS37

Översikt Har påbörjat ett större projekt med att OCR-skanna dokumenten för SFI AJS37 (del 1, 2 och 3). Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att göra SFI AJS37 tillgängligt i moderna … Read more